Challenge פיתחה מגוון רחב של תכניות בניית צוות וחוויות פיתוח צוותים אשר כל אחת מתוכננת להחיות את תחושת הערך של הצוות שלכם, את היצירתיות, ההתלהבות והיעילות, במטרה להעניק לצוות שלכם את הביטחון להתמודד עם כל אתגר קרוב או רחוק.