Afloat logo 3

פעילות מלהיבה ומאתגרת בה הצוותים מתבקשים לבנות סירה , ולאחר מכן הצוותים מתחרים ביניהם

במסלול שייט יצירתי , המתבצע בים בבריכה או בנחל. הפעילות מחזקת את מיומנויות התקשורת, עבודת צוות, שיתוף פעולה והיצירתיות