escape plan logo

"חדרי הבריחה" יוצאים אל העיר הגדולה!
הרפתקה מרתקת ומתעתעת בשילוב שלל רמזים, חידות ואנשים מסתוריים.
לרשותכם 150 דקות לפצח את אחת מהתעלומות הגדולות היותר שידעה משטרת ישראל.
המשתתפים יקבלו מזוודה ובה כל האמצעים הדרושים, על מנת לערוך תחקירים, לפתור רמזים ולפענח מקרים על מנת לסיים את המשימה בזמן המוגדר – פיצוח התעלומה!