Logo MovieTrailer

פעילות מקורית שלנו אשר מאתגרת את המשתתפים לתרגם את הערכים הארגוניים של החברה
או כל נושא אחר לטריילר דינמי, צבעוני ועוצמתי!

וכמובן טקס פרסי אוסקר לטריילר הטוב ביותר.