Infinite Loop Logo

הרפתקת VR סוחפת, מאתגרת וחדשנית הראשונה מסוגה בעולם!

משחק קבוצתי, תחרותי ומאתגר המשלב חידות ומשימות בתוך עולם וירטואלי, במקביל לאתגרים ורמזים בעולם האמיתי!

זהו כלי עוצמתי לזיהוי חוזקות ופיתוח יכולות אישיות וקבוצתיות.

מטרת המשחק – לעבור בין חדרים נעולים, לחלץ חבר צוות ולהשיבו בבטחה מהעולם הווירטואלי חזרה אל המציאות.