רעיונות לימי כיף לעובדים - צ'אלנג'

השנה 1934 ואתם הוזמנתם לקחת חלק במפגש השנתי של ראשי משפחות
הפשע המאורגן.

משפחות הפשע ייסחרו ביניהם במהלך המשחק במטרה להעלות את ערך הסחורות של האימפריה שלהם על ידי משא ומתן ובניית קשרים עם הצוותים האחרים תוך שימוש במיומנויות המכירה והמסחר שלהם.