GO TEAM logo

אפליקציית משחק אינטראקטיבית שהופכת את העיר למגרש משחקים ענק ומשלבת אלמנטים של אתגר, אסטרטגיה, תעוזה ומחשבה.

המשימות מחולקות למשימות אתגר, מחשבה, הפעלת קהל ומשימות שיתוף פעולה צוותי בשילוב חידות, ומשימות צילום קבוצתיות