Global Innovation Game Logo

משחק עסקים המעודד חשיבה פורצת בנושא חדשנות בו המשתתפים הם הממציאים, היזמים והמשקיעים!

על המשתתפים להמציא רעיונות למוצרים או שירותים חדשים, להציגם בפני שאר הקבוצות ובעיקר בפני פאנל ה"כרישים" (חברי הנהלת החברה / המחלקה)

לבסוף על הצוותים לבחור ולהשקיע את כספם ברעיון החדשני ביותר בחדר!