אנחנו  מזמינים אתכם להשתתף במרוץ "גרנד פרי" , כל צוות מקבל תכנית עבודה מפורטת, ערכת קרטונים שטוחה וכלי עבודה על מנת לבנות את מכונית המרוץ, בסיום ההרכבה נערוך מרוץ מכוניות בין הצוותים

ערכים מוספים: תכנון מקדים,יעילות תפעולית ,עבודת צוות ,חשיבה אסטרטגית