Urban Challenge Logo Final-page-001

המשחק מיועד עבור קבוצות רבות משתתפים ומתקיים בכל עיר בארץ בחו”ל ובפרט בערים בעלות רקע היסטורי ומבנים עתיקים ,המשתתפים יוצאים למסלול המורכב מ 12רמזים , על המשתתפים לבנות את המסלול הנכון ביותר מבחינה אסטרטגית ולהגיע לאתרי המשימות הפזורים במקום.