boom-logo-white-01_1

פעילות שוברת קרח שתקפיץ את המשתתפים כאשר  הם יוצרים יצירה מוסיקלית מכלי הקשה צבעוניים. המשתתפים מנגנים בהתאם לתווי נגינה שמוקרנים על מסך גדול – לכל צבע צליל שונה