imageedit_1_3867763455

פעילות הדרכתית חוויתית  הכוללת שימוש בכלי שייט שונים ומתבססת על משימות המחייבות לקיחת יוזמה, עבודת צוות ותקשורת על כלי השייט ובחוף עצמו, כל  משימה תתמקד בהצפת אחת או יותר ממטרות ההדרכה