imageedit_1_3867763455

הפעילות הדרכתית חווייתית המלווה על ידי הצוות המקצועי שלנו ושל חוות הסוסים

לאחר שהכרנו ולמדנו את הסוסים נתחיל בהפעלות אנרגטיות ,משתתפי הפעילות מתבקשים לבצע סדרה של משימות כשהסוס הוא חלק מהקבוצה. מהר מאוד אנחנו מתחילים להבין כיצד אנחנו מתקשרים ומה מרגיש מי שעומד מולנו.  כל הפעילות מתבצעת על הקרקע ואינה דורשת ידע מוקדם ברכיבה או בעבודה עם סוסים